Easy Network นำเสนอ Solution ที่เหมาะสำหรับงานประเภทต่างๆ ด้วยอุปกรณ์หลากหลายระดับ ในส่วนนี้จะเป็นตัวอย่าง Solution แบ่งตามประเภทของงานอาทิเช่น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตไรสาย WISP, Wireless Backhaul, VPN สำหรับเชื่อมต่อสาขา, ระบบจัดการสำหรับโรงแรม, โรงเรียน ตลอดจน มหาวิทยาลัย9 รายการ

ต่อหน้า

ตาราง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
 • S-3553LC20D

  S-3553LC20D

  3,000 บาท
 • WG-500P

  WG-500P

  14,000 บาท
 • AP255

  AP255

  0 บาท
 • 9 รายการ

  ต่อหน้า

  ตาราง  รายการ 

  ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย