igniteNet

 

IgniteNet ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2012-2013 ท่ีผ่านมา ภายใต้ทีมงานเบื้องหลังจากกลุ่มบริษัท ACCTON ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ Network ชื่อดังในหลากหลาย แบรนด์ ในหลายกลุ่มเป้าหมายด้วยกัน อทิเช่น SMC Networks, Edge-Core, Metalligence, Waystorm, etc. ถึงแม้จะเป็นแบรนด์หน้าใหม่ แต่อยู่ภายใต้การดูแลของทีมงานซึ่งเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์มากมายหลายด้านด้วยกัน

 brand

ในส่วนแบรนด์ของ IgniteNet ก็จะผลิตสินค้าในส่วนของ Network ในหลายๆ ชนิดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(Access Point), Switch, PoE Switch ไปจนกระทั่งอุปกรณ์ ยิงสัญญาณ ระยะไกล ในลักษณะ Point-To-Point ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมด จะสามารถใช้งานได้ใน 2 ลักษณะ ด้วยกัน คือ แบบ Stand Alone และแบบ Cloud Management ซึ่งจะเป็นการรวบรวมทุกอุปกรณ์อยู่ในศูนย์กลางและสามารถการควบคุม ตั้งค่า สั่งการ ตรวจสอบ ได้จาก ที่ไหนก็ได้ทั่วโลก ผ่าน Service Cloud ของทาง IgniteNet เอง เนื่องจากในปัจจุบันนั้น เรามักพบปัญหา มากมาย ในการ ตั้งค่า หรือใช้งาน อุปกรณ์ Network เพราะอุปกรณ์มากมาย ไม่สามารถ Manage ได้นั่นเอง และในส่วนของอุปกรณ์ที่สามารถ Manage ได้แล้วนั้น ก็มีราคาที่สูงเกินกว่าจะเข้าถึงได้ในกลุ่มลูกค้าขนาดกลาง นอกจากนั้น ยังอาจต้องเสียเงินเพิ่มเติมในส่วนของ Limit หรือ License ต่างๆ ที่ถูกจำกัดการเข้าถึงในแต่ละอุปกรณ์อีกด้วย IgniteNet จึงจะมาเติมเต็มลักษณะงานในแบบที่กล่าวไปนี้
productcloud


โดย กลุ่มเป้าหมายหลัก จะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 1.Operators 2.Managed Services Providers 3.Virtual Network Operators ด้วยราคาที่ไม่สูงเกินไป ประกอบกับประสิทธิภาพที่แสนจะคุ้มค่าของอุปกรณ์ด้านเน็ตเวิร์คที่หลากหลาย ซึ่งตอบโจทย์กับ Solution ในขนาดกลางที่หลากหลาย และครอบคลุม ทุกกลุ่มการใช้งาน ทำให้ IgniteNet เป็นตัวเลือกใหม่ ที่น่าสนใจ และจะเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายของตลาดธุรกิจอุปกรณ์เน็ตเวิร์คในอนาคต สนใจสินค้า ติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

   solution

        product

                      

วีดีโอ

 

 

 

 

 

    10 รายการ

ต่อหน้า

ตาราง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
 • FusionSwitch Fiber 24 port

  FusionSwitch Fiber 24 port

  0 บาท
 • 10 รายการ

  ต่อหน้า

  ตาราง  รายการ 

  ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย