Success Case

CWDM Site Reference จาก อุปกรณ์ Mikrotik

               หลายๆท่าน อาจจะยังไม่เคยได้ยินว่า Mikrotik เอง ก็มีอุปกรณ์ในประเภท CWDM เช่นกัน โดย Coarse Wavelength-Division Multiplexing นั้นเป็นอุปกรณ์ที่นำเสนอ Solution ที่มาช่วยเพิ่มความสามารถของโครงสร้างพื้นฐาน ของ Fiber ที่มีอยู่โดยการเปิดใช้งานหลายๆ ช่องทาง หรือ ความยาวคลื่นเหนือสาย Cable Fiber เดียวกันเพื่อช่วยในการลดค่าใช้จ่าย สำหรับการติดตั้ง Fiber

 

                ซึ่ง CWDM เป็น MUX/DEMUX แบบ Passive โดยจะช่วยให้สามารถรวมลิงค์ไฟเบอร์ ได้มากถึง 8 ลิงค์ในหนึ่งเดียว เพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้งและค่าใช้จ่ายที่จะต้องเพิ่มสูงขึ้น สำหรับ Fiber ทางไกล เรียกได้ว่าอัดรวม Fiber 8 เส้น ให้เหลือภายใน Fiber เส้นเดียว โดยยังคงประสิทธิภาพการส่งผ่านข้อมูลที่ดีอยู่ดังเช่นเดิม โดยใน Site Reference ที่เกิดขึ้นนี้ ทาง Partner ของเราก็มีการใช้ SFP 1.25 Gbps แบบไม่เกิน 40 กิโลเมตร หรือจริงๆ แล้วก็ สามารถใช้สูงสุด 10 Gbps SFP+ โดยระยะไม่เกิน 10 กิโลเมตรก็ได้ ท่านสามารถดูรายละเอียดของ Solution