Point to Multi Point คือการเชื่อมต่อจากหนึ่งจุดสู่หลายจุด เช่นเราตั้งสถานนีฐาน เพื่อให้กล้อง CCTV เชื่อมต่อผ่าน CPE จากปลายทาง หลายๆจุดเข้ามาที่จุดเดียวเป็นต้น24 รายการ

ต่อหน้า

ตาราง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
 • APC Mach 5

  APC Mach 5

  14,000 บาท
 • RBSXTG-5HPnD-SAr2

  RBSXTG-5HPnD-SAr2

  6,000 บาท
 • SXT Sixpack 2

  SXT Sixpack 2

  25,000 บาท
 • 24 รายการ

  ต่อหน้า

  ตาราง  รายการ 

  ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย