2 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

การติดตั้งอุปกรณ์ Deliberant APC-2M, 5M Series : Mode Access Point Multi SSID

Deliberant สามารถ รองรับ Multi SSID ได้สูงสุด  7 SSID

อ่านต่อ
โพสใน Deliberant Configuration โดย Store Owner

การติดตั้งอุปกรณ์ Deliberant APC-2M, 5M Series : Mode Access Point

1. เชื่อมต่อ PC เข้า Deliberant APC-2M Series โดยต่อเข้ากับ POE Passive  ทำการ FIX IP เครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในวง SubNet เดียวกันก่อน ( Default IP ของอุปกรณ์ Deliberant: 192.168.2.66)

อ่านต่อ
โพสใน Deliberant Configuration โดย Store Owner

2 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก