10 รายการ

ต่อหน้า

ตาราง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
 1. ARC-DA5830SD1

  ARC-DA5830SD1

  10,272 บาท

  ARC Wireless
  eXsite™ Parabolic Dual-Polarization Dish Antenna
  Frequency 5.150-5.875 GHz
  Gain 30dBi

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 2. ARC-DA5834SD1

  ARC-DA5834SD1

  22,470 บาท

  ARC Wireless
  eXsite™ Parabolic Dual-Polarization Dish Antenna
  Frequency 5.150-5.875 GHz
  Gain 34dBi

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 3. ARC-VS5821SD1

  ARC-VS5821SD1

  10,272 บาท

  ARC Wireless
  eXsite™ 5.1-5.9GHz
  Variable Beamwidth Sector Dual Polarization Antenna
  60-120º Variable Beamwidth
  21-18dBi Dual-Pol Sector
  2xN-female

   

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 4. ARC-VS5818SD1

  ARC-VS5818SD1

  6,634 บาท

  ARC Wireless
  eXsite™ 5.1-5.9GHz
  Variable Beamwidth Sector Dual Polarization Antenna
  60-120º Variable Beamwidth
  18-16dBi Dual-Pol Sector
  2xN-female

   

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 5. ARC-VS2418SD1

  ARC-VS2418SD1

  9,600 บาท

  ARC Wireless
  eXsite™ 2.3-2.5GHz
  Variable Beamwidth Sector Dual Polarization Antenna
  60-120º Variable Beamwidth
  18-16dBi Dual-Pol Sector
  2xN-female

   

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 6. ARC-OA2410SD1
 7. ARC-OA2413SD1
 8. ARC-OA5810SD1
 9. ARC-OA5813SD1
 10. ARC-RD-2FTABS

10 รายการ

ต่อหน้า

ตาราง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย