10 รายการ

ต่อหน้า

ตาราง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
 1. ARC-DA5830SD1

  ARC-DA5830SD1

  10,272 บาท

  - ARC Wireless

  - eXsite™ Parabolic Dual-Polarization Dish Antenna

  - Frequency 5.150-5.875 GHz

  - Gain 30dBi

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 2. ARC-DA5834SD1

  ARC-DA5834SD1

  22,470 บาท

  - ARC Wireless

  - eXsite™ Parabolic Dual-Polarization Dish Antenna

  - Frequency 5.150-5.875 GHz

  - Gain 34dBi

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 3. ARC-VS5821SD1

  ARC-VS5821SD1

  10,272 บาท

  - ARC Wireless

  - eXsite™ 5.1-5.9GHz

  - Variable Beamwidth Sector Dual Polarization Antenna

  - 60-120º Variable Beamwidth

  - 21-18dBi Dual-Pol Sector

  - 2xN-female

   

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 4. ARC-VS5818SD1

  ARC-VS5818SD1

  6,634 บาท

  - ARC Wireless

  - eXsite™ 5.1-5.9GHz

  - Variable Beamwidth Sector Dual Polarization Antenna

  - 60-120º Variable Beamwidth

  - 18-16dBi Dual-Pol Sector

  - 2xN-female

   

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 5. ARC-VS2418SD1

  ARC-VS2418SD1

  9,600 บาท

  - ARC Wireless

  - eXsite™ 2.3-2.5GHz

  - Variable Beamwidth Sector Dual Polarization Antenna

  - 60-120º Variable Beamwidth

  - 18-16dBi Dual-Pol Sector

  - 2xN-female

   

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 6. ARC-OA2410SD1

  ARC-OA2410SD1

  7,500 บาท

  - ARC Wireless

  - eXsite™ 2.3-2.5GHz

  - Dual Pol Omni Antenna

  - 360 degrees/ 12 degrees

  - 10dBi

  - 2xN-female

   

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 7. ARC-OA2413SD1

  ARC-OA2413SD1

  11,000 บาท

  - ARC Wireless

  - eXsite™ 2.4-2.5GHz

  - Dual Pol Omni Antenna

  - 360 degrees/ 7 degrees

  - 13dBi

  - 2xN-female

   

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 8. ARC-OA5810SD1

  ARC-OA5810SD1

  5,500 บาท

  - ARC Wireless

  - eXsite™ 5.1-5.9GHz

  - Dual Pol Omni Antenna

  - 360 degrees/ 12 degrees

  - 10dBi

  - 2xN-female

   

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 9. ARC-OA5813SD1

  ARC-OA5813SD1

  7,500 บาท

  - ARC Wireless

  - eXsite™ 5.1-5.9GHz

  - Dual Pol Omni Antenna

  - 360 degrees/ 12 degrees

  - 13dBi

  - 2xN-female

   

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 10. ARC-RD-2FTABS

10 รายการ

ต่อหน้า

ตาราง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย