คู่มือการทำ Point to Point LigoWave DLB

หลังจากนั้นไปที่ Wireless configuration ทำการตั้งค่า AP ตัวแรกให้เป็น Access Point(ipoll3) และแก้ไขชื่อ SSID และ ตั้งค่า password ตามที่เราต้องการ

 

 

อ่านต่อ