1. ไปที่ WAN >> WAN Budget ทำการเลือก Index LTE เพื่อกำหนดค่าใช้งานข้อมูลสำหรับ LTE WAN

2. กำหนดค่า Budget ให้กับ LTE WAN
                 -ทำการ Enable
                 -ระบุ Quota Limit หรือ การจำกัดข้อมูลในการใช้งาน สามารถเลือกเป็น MB/GB
                 -(เพิ่มเติม) ถ้าหากเราต้องการให้ WAN หยุดใช้งานหลังจากครบกำหนดให้ทำการ Enable Shutdown WAN interface (กรอบสีส้ม)
                 -ตั้งวันที่ต้องการให้ Reset ค่า โดยมีให้ระบุเป็น Monthly = จะทำการ Reset ทุกเดือนโดยระบุ วันและเวลาในการ Reset Custom = มีการกำหนดค่าแบบ รอบชั่วโมง หรือ รอบวัน

 

3. การตั้งค่าแจ้งเตือน 
                 -กำหนดการแจ้งเตือนโดย กดเข้าไปที่ Notification Object

 

4. ทำการเลือก Index แล้วทำการแก้ไข 
                 -ให้เราทำการระบุ Profile name
                 -ทำการ ติ๊กหัวข้อ Limit Reached ในส่วนของ WAN Budget (โดยจะมีการส่งแจ้งเตือนมาในกรณีที่ข้อมูลใช้งานถึง 95%-100% ของข้อมูลที่เรากำหนด)
                 -กด OK เพื่อบันทึก

 

 

5. ให้เรามาตั้งค่าในส่วนของ SMS / Mail Service Object

 

6. หลังจากเราตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้เรากลับมาที่ WAN Budget แล้วทำการระบุ Profile Notification

 

7. เราสามารถตรวจสอบการใช้งาน Bandwidth ในปัจจุบันด้วยเข้าไปที่ WAN Budget >> Status