ตารางการ Training ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

 

Easy Training ครั้งที่ 42 : IP-COM


เรียนรู้ ขั้นตอนการทำระบบ WiFi สำหรับ โรงแรมทั่วไป ตั้งแต่เริ่มจนจบด้วย อุปกรณ์ IP-COM


วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
ลงทะเบียนที่ : https://goo.gl/uZNTBK

-------------------------------------------------------------------------------------------

Easy Training ครั้งที่ 43 : LigoWave


การสร้างโครงข่าย Point to Multipoint สำหรับงานบริการ Internetและ CCTV

ด้วยอุปกรณ์ LigoWave


วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560
ลงทะเบียนที่ : https://goo.gl/Tm4PWV

-------------------------------------------------------------------------------------------


Easy Training ครั้งที่ 44 : IgniteNet


ติดตั้ง และ จัดการ WiFI AP สำหรับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตด้วย Cloud Controller

ของ IgniteNet


วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
ลงทะเบียนที่ :  https://goo.gl/WzHIG5

-------------------------------------------------------------------------------------------

Easy Training ครั้งที่ 45 : DrayTek

ระบบ Loadbalance และการเชื่อมต่อสาขาผ่าน VPN สำหรับ ธุรกิจขนาดเล็ก


วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560
ลงทะเบียนที่ : https://goo.gl/kJd0lh

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
training@easynetwork.co.th

คุณโสภณ โทร 061-397-6111