ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร บริษัทคู่ค้า และผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ร่วมมาเป็นเกียรติในงานเปิดตัว Edge Core SDN Switch Solution 2017 ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิท ในวันที่ 23 พ.ย. 2017 โดยทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์จาก Edge Core เพิ่มมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลิตภัณฑ์จาก Edge Core จะสามารถนำไปใช้ใน Solution ต่างๆ ของทุกท่านได้เป็นอย่างดี หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณศุภกิจ 089-520-6111 คุณแอพ 061-397-6111