การสร้างโครงข่าย Point to Multipoint สำหรับงานบริการ Internet

และ CCTV ด้วยอุปกรณ์ LigoWave

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 Easy Network
เวลา 09.00 - 17.00

 

ภาคเช้า
1.Brand and Product Overview
2.What's iPoll ( Proprietary )
3.ATPC and DFS 3
4.What's Wireless Network Management System
5.How to use LinkCalc

ภาคบ่าย
1.วิธีการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน
2.Work Shop PTP
3.Work Shop PTM
4.Work infinity controller

 

หมายเหตุ:ผู้อบรมต้องเตรียมโน๊ตบุ๊ค และ สายLAN มาเพื่อใช้ในการอบรม

 

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่

https://goo.gl/9U1xr4

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
training@easynetwork.co.th

คุณโสภณ 061-397-6111ด่วนจำนวนจำกัด !!