วิธีการใช้งานAP Ignitenet ผ่าน cloud controller

1.เข้าไปที่url https://cloud.ignitenet.com/welcome/login

2.หากท่านยังไม่มีAccount cloud ให้ทำการ Register Accountก่อนโดยคลิ๊กที่ I want to register

3.ทำการกรอกรายละเอียดต่างๆลงไปให้ครบถ้วน (Emailที่ท่านใช้สมัครนี้เมื่ออุปกรณ์down,rebootหรือมีปัญหาอะไร cloudจะทำการAlertไปที่Emailที่ท่านใช้สมัคร โดยเราสามารถเพิ่มเติมEmailที่จะแจ้ง alert ได้ โดยจะกล่าวในหัวข้อถัดไปในเนื้อหา)

4.หลังจากกดRegister ระบบจะทำการส่งLink ยืนยันการสมัครไปที่Emailของท่าน รอสักครู่ หากไม่ได้รับEmailให้กดResend เพื่อให้ระบบส่ง email ยืนยันอีกครั้ง

5.ตรวจสอบ email และคลิ๊กที่Linkเพื่อยืนยันการสมัครcloud

6.หลังจากคลิ๊กยืนยันที่link ระบบจะพาเรามายังcloudของเราและให้เราตั้งชื่อ cloud

7.เมื่อตั้งชื่อcloudเสร็จระบบจะนำเรามายังหน้าdashboard ของ cloud ซึ่งตอนนี้ cloud ของเราจะยังไม่มีsiteและอุปกรณ์ใดๆ ระบบจะแจ้งให้เราสร้าง Site ขึ้นมาใหม่ คลิ๊กที่ Add Site

8.ทำการตั้งชื่อ Site และกำหนด Location ของ Site

9.เมื่อตั้งค่า site เสร็จ ระบบจะนำเรามายัง Site config ให้ทำการ Set Country ตั้งชื่อSSID และตั้งSecurity password wifi (ตั้งค่า Geust wirelessในกรณีที่ต้องการใช้งานGuest Wireless) Set Password Local login เป็นPasswordที่ใช้ในกรณีที่เราต้องการเข้าไปดูหรือSetอุปกรณ์ภายในLocal(คือการ เข้าไปดูหรือแก้ไขใน local โดยไม่ผ่าน cloud นั่นเอง) ซึ่งค่าต่างๆเหล่านี้จะ Deploy ไปให้อุปกรณ์ (โดยปกติ ip default ของอุปกรณ์คือ192.168.2.1 และ user password ของอุปกรณ์คือ user:root password:admin123 ,Default User passwordและIP เดิมจะใช้ไม่ได้หากเรา deploy config จาก cloud) หลังจากปรับตั้งค่าต่างๆเสร็จแล้วให้ทำการกด Save

**อีกจุดนึงที่ควรเปลี่ยนคือ ให้เข้าไปแก้ไขใน SSID เลื่อนลงมาจนเจอแถบ Network Setting แก้จาก Route to internet เป็น Bridge to Internet แล้วทำการ Save (ถ้าใช้ Route to internet Client จะได้รับ IP จาก AP)

10.ให้ทำการ Add AP โดยเข้าคลิ๊กที่ ADD Device ขวามือ หรือจะเข้าผ่านเมนู Device  Wireless ตรงแถบเมนูด้านซ้ายก็ได้

11.ทำการใส่ Serial และ mac Address ของอุปกรณ์ ตั้งชื่อ AP และกด SUBMIT เพื่อยืนยัน

12.ในส่วนของ Map เราสามารถลาก AP มาวางบนแผนที่ใน Google Map ได้ AP จะขึ้นสีเขียวเมื่อ AP online ตามปกติ แต่ถ้าOffline จะแสดงเป็นสีเทา

13.เสร็จแล้วให้เรากลับมาที่หน้า Dashboard จะเห็นว่ามีอุปกรณ์ 1 ตัว กำลังขึ้นสถานะ Pending Devices อยู่ ให้เราเปิดอุปกรณ์และต่อ Port Wanให้ตัว AP ให้สามารถเชื่อต่อ Internet ได้ และรอจนกว่า AP จะบู๊ทเสร็จ

14.เมื่อAP Boot เสร็จและสามารถเชื่อมต่อกับ Internetได้ตามปกติ และAPได้ปรับค่า Config จากคลาวน์เสร็จแล้ว ตัว Dashboard จะแสดงสถานะว่า AP Online #เท่านี้ ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการใช้งาน AP Ignitenet ผ่าน Cloud แล้วครับ#

Tips เพิ่มเติม ในกรณีที่ท่าน login เข้า AP ที่อยู่ภายใน Local network ของท่านไม่ได้หลังจาก Add AP ขึ้นคลาวน์ ให้เข้าไปSetผ่านคลาวด์โดย เข้าไปที่SiteConfigurationGeneralLocal Login กดที่สัญลักษณ์รูปลูกตา ก็จะแสดงPassword ที่ระบบสร้างให้ หรือจะเปลี่ยนแปลง และสามารถสร้าง User Password เพิ่มเติมได้ตามต้องการครับ