ติดตั้ง และ จัดการ WiFI AP สำหรับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตด้วย

Cloud Controller ของ IgniteNet

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 Easy Network
เวลา 09.00 - 17.00

 

ช่วงเช้า (ภาคทฤษฎี)

การจัดการ WiFi Project

1. เก็บ Requirement ลูกค้า

2. Site Survey

3. Network Planning & Design

4. การติดตั้งอุปกรณ์

5. การจัดการประสิทธิภาพอุปกรณ์

 

ช่วงบ่าย (ภาคปฎิบัติ)

Workshop จริงกับอุปกรณ์ IgniteNet

1. IgniteNet Product Presentation

2. ตั้งค่าการใช้งาน IgniteNet ในแบบ Stand alone

3. ตั้งค่าการใช้งาน IgniteNet ในแบบ Cloud Controller

 

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่

https://goo.gl/WzHIG5

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
training@easynetwork.co.th

คุณโสภณ 061-397-6111

 

ด่วนจำนวนจำกัด !!