ขั้นตอนการปิด Status LED บน Access Point Ruijie Series

ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่า Mode Sleep LED ได้ 2 วิธีดังนี้

1. สามารถจัดการผ่าน Web CLI ได้เลย

2. สามารถจัดการผ่าน Serial Console Port ที่อยู่บน Access Point Ruijie Series 

และคำสั่งใช้งานสามารถตั้งค่าตามได้ดังนี้

เข้าสู่โหมด config ก่อน

ด้วยคำสั่งAP720-L#configure terminal

หลังจากเข้าสู่โหมด Config สามารถใช้คำสั่งด้านล่างเพื่อตั้งค่า
AP720-L(config)#schedule session 1
AP720-L(config)#schedule session 1 time-range 1 period Sun to Sat time 12:00 to 11:59
AP720-L(config)#schedule session 1 time-range 2 period Sun to Sat time 11:59 to 12:00
AP720-L(config)#quiet-mode session 1

ขั้นตอนสุดท้ายอย่าลืม write เพื่อ Save Running Config ครับ

AP720-L(config)#exit
AP720-L#write

แนะนำการตั้งค่าผ่าน Web CLI

1. ไปที่ Menu MONITORING > DEVICE (AP) > จากนั้นคลิ๊กไปที่ SN ของ Device นั้นๆ

 2. จะมีหน้าต่าง Detail ของ Device ขึ้นมา ให้เลื่อนหาคำว่า Web CLI แล้วคลิ๊กเข้าไป

3. เมื่อหน้าต่าง Web CLI เด้งขึ้นมาให้ เราคลิ๊กในส่วนของ เมนูซ้ายมือ ที่ชื่อ Web CLI  บริเวณซ้ายมือ

4. และจะแสดงหน้าต่างในส่วนของ Command Line ผ่าน Web CLI ใน Command นี้เราสามารถตั้งค่าหรือดูค่าต่างๆด้วยการพิมพ์ Command อื่นๆเพิ่มเติมได้เลย

5. พิมพ๋ Command ตาม Pattern ด้านบน จากนั้น Status LED จะถูกปิดลง (ตัวอย่างดังกล่าวจะตั้งค่า Schdule 2 Profile เนื่องจาก เราไม่สามารถระบุเวลาปิดตั้งแต่เวลา ครบ 24 ชม ได้ เช่น 00:00 - 23:59 และ 23:50 - 00:00 )

Result

Before ก่อนการกำหนดค่า

After หลังจากตั้งค่า จะเห็นได้ว่า LED ดับไปแต่อุปกรณ์ Access Point ยังคงทำงานได้ปกติ

 


 

Trick แนะนำ พี่ๆเพื่อนๆสามารถสอบถามการตั้งค่า หรือข้อมูลต่างๆ กับ RITA BOT บน Support | Ruijie (ruijienetworks.com) ได้ตลอดเวลาเลยครับ เช่นกรณีนี้เราอยากปิด LED Status บน Access Point อาจจะพิมพ์ Keyword ที่สื่อถึงการปิด LED ตามภาพด้านล่างเป็นต้น