รูปแบบการทำงานของ WAN Health Check บน Draytek

 

WAN Health Check คือ อะไร?
           
คือฟังก์ชั่นที่จะช่วยในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพของ WAN ว่ามีคุณภาพเพียงพอในการใช้งานหรือไม่ โดยอ้างอิงจากการ Ping Packet ไปยัง IP ปลายทางที่เรากำหนด (ควรเป็น IP Public) หากมีการตอบกลับ Packet กลับตามที่เรากำหนด จะถือว่า WAN ถูกตัดการเชื่อมต่อ ทำให้ Interface WAN Down

 

วิธีการตั้งค่า
1. ไปที่
WAN >> Internet Access เลือก WAN เราต้องการกำหนด Health Check กด Details Page

 

2. ทำการตั้งค่า WAN Health Check ไปที่ WAN Connection Detection (กรอบสีแดง)

2.1 เปลี่ยน Mode เป็น Ping Detect (กรอบสีส้ม)
2.2 ทำการกำหนด IP ที่เราจะใช้เป็นตัวกำหนด Ping Check (ควรเป็น IP Public เช่น 8.8.8.8, 8.8.4.4, 1.1.1.1 เป็นต้น) (กรอบสีเขียว)
2.3 กำหนดค่า TTL โดยค่าดังเดิมจะกำหนดเป็น 255 (กรอบสีน้ำเงิน)
2.4 กำหนด Ping Interval (เป็นการกำหนดให้ส่ง Packet ทุก ๆ กี่วิ) (กรอบสีน้ำเงิน)
2.5 กำหนด Ping Retry (จำนวนที่จะส่ง Packet ทั้งหมดกี่ครั้ง) (กรอบสีน้ำเงิน)
2.6 กด OK เพื่อ save