วิธีเข้าใช้งาน Config Router

(IP default ของ Draytek คือ 192.168.1.1 โดยอุปกรณ์จะท าการแจกจ่ายไอพีมาให้เราอยู่ในวง
192.168.1.x)


- ท าการกรอกเลขไอพี 192.168.1.1 ที่Browser
- Username : admin
- Password : admin


ตั้งค่า WAN
WAN->Internet Access->Details Page


WAN แบบ PPPoE

-ทำการ Enable
- กรอก Username และ Password ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
- กด OK เราเตอร์จะทำการรีบูต
WAN แบบ Static or Dynamic IP

 -ทำการ Enable
-เลือกประเภท
-Obtain an IP คือทำการรับ DHCP จาก Server
-Specify an IP คือทำการเซต Static
-ทำการเซต IP Address, Subnet Mask, Gateway, DNS หากทำการเลือกแบบ Specify
-กด OK เราเตอร์จะทำการรีบูต

 

LAN Setting
LAN->General Setup->Details Page

 

1.ทำการระบุ IP และ Subnet Mask
2.ให้เลือกเป็น Enable Server (ถ้าเลือก Disable Router จะไม่ท าการแจก IP)
3.ทำการตั้งค่า
-Start IP Address คือ เริ่มแจกIP Address ที่ IP เท่าไหร่
-IP Pool Counts คือ ต้องการแจกทั้งหมดกี่ IP
-Gateway IP Address คือ การระบุปลายทางสำหรับออกอินเทอร์เน็ตสำหรับเครื่อง
Client
-Lease Time คือ อายุของ IP ที่ต้องท าการขอจาก Server ใหม่(หน่วยเป็นวินาที)
กด OK เราเตอร์จะท าการรีบูต

 

 

FW