เริ่มต้นโดยการเข้าที่ IP Default ของ Switch :: 192.168.0.1

จากนั้นทำการ Login โดยใช้Username / Password คือ admin

เมนูการสร้าง VLAN จะอยู่ในส่วนของ VLAN Management

โดย Default แล้ว อุปกรณ์จะทำการเลือก Mode เป็น Port VLAN ให้ทำการเปลี่ยนการตั้งค่าเป็น 802.1Q Vlan แทน

เมื่อทำการเลือกแล้วจะสังเกตุได้ว่า มีส่วนของเมนูที่เพิ่มเข้ามาคือ 802.1Q VLAN และ Trunk Port

การสร้าง VLAN Mode Access

ให้ทำการเลือก 802.1Q VLAN ในเมนูนี้เราสามารถทำการสร้าง VLAN ได้โดยการกดที่ปุ่ม New

เมื่อเข้ามาแล้วจะมีในส่วนของช่องใส่หมายเลข VLAN ID โดยเป็นการใส่หมายเลข VLAN ที่เราต้องการสร้างขึ้นในส่วนของ หมายเลข 1

และสามารถเลือกว่าจะให้ VLAN ที่เรากำหนดขึ้นมาทำงานในส่วนของ Port ไหนบ้าง ในส่วนของ หมายเลข 2

เมื่อกำหนดทุกอย่างแล้วจะได้ผลลัพธ์ตามตัวอย่าง
ตัวอย่าง :: จะเห็นว่า มีการเพิ่ม VLAN ID 20 เข้ามา โดยทำงานที่ Port 5-7

การตั้งค่า VLAN เป็น Trunk Mode

เมนู Trunk Port จะอยู่ในส่วนของ VLAN Management

เราสามารถที่จะกำหนด Port Trunk ได้โดยการ กดที่ปุ่ม New

โดยจะมี 3 ส่วนด้วยกันที่เราต้องกำหนดคือ

          1. การกำหนด Port ที่เราต้องการให้ Port นั้นๆเป็น Port Trunk
          2. การตั้งค่า PVID
          3. การกำหนด VLAN ที่จะสามารถทำงานบน Port Trunk ที่เรากำหนด เมื่อเรากำหนดทุกอย่างแล้ว ให้ทำการกดปุ่ม OK

ดังตัวอย่างจะได้ Port 11 เป็น Port Trunk มีPVID เป็น 1 และมี VLAN 20-22 ทำงานอยู่ใน Port ที่ 11