1. เลือกหัวข้อ Maintenance

2. เลือก Wireless Setting

3. กด Create Wireless Policy

  

4. กำหนดชื่อ Policy

5. กำหนดชื่อ SSID ของ WIFI 

6.เลือกโหมดการเข้ารหัส เป็น WPA2-PSK

7. หากต้องการทำ VLAN ที่ SSID ให้เลือก Enable และระบุ VLAN ที่ได้ทำการ Tagged ออกมา หากไม่ต้องการทำ VLAN ให้ข้ามไปข้อที่8

8. ระบุจำนวน Client ที่ต้องการให้ใช้งานต่อ 1 SSID

9. กด Confirm

  

 เมื่อสร้าง Policy เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลื่อนลงมาที่ด้านล่าง จะเจอหัวข้อ Wireless Policy Delivery

10. ให้ทำการเลือก Access Point ที่ต้องการ

11. กด Batch Deliver Wireless Policy

 

12. เลือก Associated RF เป็น 2.4G

13. เลือก Policy ที่ต้องการ

14. เลือก Associated RF เป็น 5G

15. เลือก Policy ที่ต้องการ

16. กด Confirm 

 17. เมื่ออุปกรณ์ได้รับค่า Policy เรียบร้อยแล้วจะแสดง Status ดังรูป