เริ่มต้นโดยการเข้าอุปกรณ์ผ่าน Default IP Address :: 192.168.10.1
จากนั้นให้ทำการใส่ Default Username / Password :: admin

เบื้องต้นเมื่อเริ่มการทำงานมา เราควรกำหนด IP Address ของอุปกรณ์ก่อน เพื่อกันเวลาใช้งานไม่ให้ IP เกิดการชนกัน

โดยการเข้าที่ เมนู System Tools > Network Setting

เมื่อเข้ามาแล้ว การตั้งค่า IP ของอุปกรณ์จะอยู่ในส่วนของ LAN Setting หมายเลข 1

และการกำหนด IP Address ที่จะกำหนดให้กับ Access Point จะอยู่ในส่วนของ DHCP Setting หมายเลข 2 เมื่อเรากำหนดทุกอย่างแล้ว ต่อมาจะเริ่มการตั้งค่า Policy ที่จะทำการกำหนดให้กับ Access Point

โดยการเข้าที่เมนู Manage Policy จากนั้น จะเห็นได้ว่ามีหัวข้อ

          - SSID Policy - Radio Policy
          - VLAN Policy - Maintain Policy

 

SSID Policy คือการตั้งค่าเกี่ยวกับ SSID ที่จะสร้างขึ้น

ให้ทำการกดที่ปุ่ม Add จากนั้นทำการกำหนด

          - Policy :: ชื่อ Policy
          - SSID :: ชื่อ SSID
          - Security :: รูปแบบการเข้ารหัส
          - Client Limit For SSID :: การจำกัดการเชื่อมต่อสำหรับ SSID
          - Client Isolation :: เปิดโหมดปิดกั้นการมองเห็นสำหรับ Client
          - SSID Hidden :: ซ่อนชื่อ SSID
          - VLAN ID :: คือการกำหนด VLAN ที่จะให้ผู้ที่เชื่อมต่อ SSID นั้นๆ ได้รับ

Radio Policy คือการกำหนด รูปแบบของสัญญาณ

ให้ทำการกดที่ปุ่ม Add จากนั้นทำการกำหนด

          - Policy :: ชื่อ Policy
          - 2.4GHz :: เลือกความถี่ที่ต้องการกำหนด
          - WiFi :: เลือกเปิดหรือปิดการทำงาน
          - Airtime Scheduling :: เปิดหรือปิด Scheduling
          - Country :: เลือก Country ที่จะใช้งาน
          - Network Mode :: เลือกมาตรฐานการทำงานของสัญญาณ
          - Bandwidth :: เลือก Channel Bandwidth
          - Channel :: เลือก Channel ที่ใช้
          - TX Power :: ตั้งค่า TX Power (กำลังส่ง)
          - RSSI Threshold :: ตั้งค่า RSSI (ระยะการเชื่อมต่อ)
          - WMM :: เปิดใช้งาน Wifi Multimedia
          - SSID Isolation :: เปิดใช้งาน SSID Isolation (ทำให้ผู้ใช้งานภายใน SSID คนละ SSID ไม่สามารถเข้าถึงกันได้
             ในกรณีที่ไม่มีการทำVLAN)
          - APSD :: เปิดใช้งานการประหยัดพลังงาน
          - Time Age For Client :: ใช้สำหรับตั้งค่าระยะเวลาสำหรับการตอบกลับของผู้ใช้งาน

VLAN Policy คือการกำหนด VLAN ให้กับอุปกรณ์

ให้ทำการกดปุ่ม Add จากนั้นทำการกำหนด

          - Policy :: กำหนดชื่อ Policy
          - AP VLAN :: เปิดใช้งาน VLAN สำหรับ AP
          - PVID :: ตั้งค่า PVID ที่ใช้
          - Manage VLAN :: ตั้งค่า VLAN ที่สำหรับเข้าถึงอุปกรณ์
          - Trunk Mode :: ตั้งค่า Trunk Mode ใน Port Lan บนตัวอุปกรณ์
          - Access Mode :: ตั้งค่า Port Lan บนตัวอุปกรณ์ให้ทำงานเป็น VLAN Access

Maintain Policy คือการตั้งค่าทั่วไปสำหรับอุปกรณ์

          - Maintain Policy :: จะเป็นการตั้งค่าการ เปิดปิดไฟ LED บนตัวอุปกรณ์ และตั้งค่าช่วงเวลาทำงาน ของอุปกรณ์
          - Alert Policy :: เป็นการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับอุปกรณ์
          - Admin Policy :: เป็นการตั้งค่าการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับอุปกรณ์
          - Deployment Policy :: เป็นการกำหนดรูปแบบการกระจายสัญญาณบนตัวอุปกรณ์

เมื่อเราสร้าง Policy ทั้งหมดเสร็จแล้ว เราจะสามารถทำการเรียกใช้งาน Policy เหล่านี้ได้โดยไปที่เมนู Manage AP

ในส่วนนี้เราสามารถเลือกที่อุปกรณ์ AP ที่เราต้องการเรียกใช้งานแล้วกดเมนู Policy ด้านบนเพื่อเรียกใช้งาน ได้