ฟังก์ชั่น Packet Capture เป็นฟังก์ชั่นที่จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถดักจับข้อมูลจาก Router Draytek โดยเราสามารถระบุ Port ที่ต้องการดักจับแพ็คเก็ตมาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาบนเน็ตเวิร์คของเราได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันฟังก์ชั่นนี้รองรับอยู่บน Draytek รุ่น 2962 และ 3910 เท่านั้น

 

1. ไปที่ Diagnostics >> Port Mirror/Packet Capture

          1.1 เลือกเป็น Download.pcap
          1.2 เลือก Port WAN หรือ LAN ที่เราต้องการจะดักจับข้อมูล

            

2. ส่วนของการตั้งค่าด้านล่าง มีการตั้งค่าดังนี้

          2.1 รูบแปปที่ 1 Capture ALL Packets (ดักจับแพ็คเก็ตทั้งหมด)
                   2.1.1 เลือก Setting เป็น Capture All Packets
                   2.1.2 เลือกระยะเวลาที่ต้องการจะดักจับแพ็คเก็ต (หน่วยเป็นวินาที)

 

       

2.2 รูปแบบที่ 2 Capture with Filter (ดักจับแพ็คเก็ตโดยระบุเงื่อนไข)
                2.2.1 เลือก Setting เป็น Capture With Filter
                2.2.2 เลือกระยะเวลาที่ต้องการจะดักจับแพ็คเก็ต (หน่วยเป็นวินาที)
                2.2.3 ระบุ Protocol ที่เราต้องการจะดักจับ – ANY(ทั้งหมด), ICMP(เฉพาะ ICMP Protocol), TCP(เฉพาะ TCP Protocol), UDP(เฉพาะ UDP Protocol), TCP/UDP(เฉพาะTCP/UDP)
                2.2.4 ระบุ IP Address ที่เราต้องการจะดักจับ – ANY(ทั้งหมดทุกไอพี), Customize IP(ระบุเฉพาะไอพีที่เราต้องการ)                                                           

 

 

3. กดปุ่ม Start หลังจากเราตั้งค่าเสร็จแล้ว Status จะขึ้นสถานะ Capturing
       
สามารถกดหยุดก่อนจะ Capture เสร็จก่อนเวลาด้วยปุ่ม Stop

 

 

 

4. หลังจาก Capture เสร็จแล้วให้เรากดปุ่ม Download เพื่อ Download File .pcap

 

 

5. หลังจาก Download Packet มาแล้วให้นำ File ไปเปิดใช้งานร่วมกับ Wireshark เพื่อวิเคราะห์แพ็คเก็ตของเรา

 

 

หมายเหตุ: - สามารถ capture packet ได้สูงสุดที่ 200MB. ถ้าระหว่าง Capture Packet ถึง 200MB Draytek จะหยุดการ Capture โดยอัตโนมัติ
          - สามารถเปิด Ticket ปัญหาการใช้งาน Draytek โดยส่ง E-mail มาได้ที่ fae@easynetwork.co.th (หากแนบไฟล์ที่ Packet มาด้วยจะช่วยให้ทีมงานวิเคราะห์ปัญหาได้เร็วมากยิ่งขึ้น)