วิธีการตั้งค่า

1. ไปที่ WAN >> Internet Access. กด Details Page ที่ WAN ที่เราต้องการตั้งค่า

2. ให้เราต้้งค่าที่ Specify a MAC Address และกด OK

2.1 การตั้งค่าหน้า PPPoE

2.2 การตั้งค่าหน้า Static or Dynamic IP