1. ไปที่ Bandwidth Management >> Bandwidth Limit
            -ทำการ Enable เพื่อเปิดใช้งาน

 

 

 

 

2. ทำการระบุค่า Bandwidth ที่เราต้องการจำกัดแต่ละ User (โดยในส่วนนี้จะใช้งานร่วมกันทุก Subnet)
            -สามารถ ปรับค่าเป็น Kbps/Mbps

 

 

3. ถ้าหากต้องการจำกัดเฉพาะ IP/Subnet สามารถระบุได้ที่ Limitation List
            3.1 Start IP – IP หมายเลขแรก เช่น ต้องการจำกัด 100 IP (192.168.1.10-192.168.1.109)
            3.2 End IP – IP หมายเลขสุดท้าย (192.168.1.10-192.168.1.109) 
            3.3 ทำเลือกว่าจะให้ แบ่ง เป็น Each (จำกัด Bandwidth แต่ละคนเท่ากับ หัวข้อที่4.) Shared (ทำการแบ่ง Bandwidth จากที่เรากำหนดที่ หัวข้อที่4.) 3.4-5 ทำการระบุค่า TX (Upload) และ RX (Download) ที่เราต้องการกำหนดเฉพาะ
            3.6 ทำการ Add แล้ว ( ตัวอย่าง : Index1 กำหนดให้จำกัด BW ตั้งแต่ 192.168.1.10-192.168.1.15 ให้ได้รับความเร็ว User ละ Upload 100k Download 100k, ในส่วนของ Index2 กำหนดให้จำกัด BW ตั้งแต่ 192.168.1.20-192.168.1.25 ให้แบ่งความเร็วจากค่าที่กำหนดไว้ที่ 1000k ทั้ง Upload และ Download )

 

Feature - เพิ่มเติมบน Bandwidth Limit

Smart Bandwidth Limit - ใช้สำหรับควบคุมปริมาณ Bandwidth เรากำหนดเงื่อนไขเพิ่มคือ ถ้าหาก มีการใช้งานเกินค่า Sessions ที่เรากำหนดไว้จะถูกจำกัดความเร็วตามค่า TX/RX ด้านล่าง

 

Auto-Adjustment – ใช้สำหรับกรณีที่เราต้องการให้ User สามารถใช้งาน Bandwidth ได้มากกว่าเรากำหนดไว้ โดยจะทำงานก็ต่อเมื่อ Bandwidth ในขณะนั้นมีผู้ใช้งานไม่เยอะ เช่น เรากำหนดความเร็วไว้ที่ 10/10 Mbps แต่หาก Router ทำการตรวจสอบว่าในขณะนี้มี Bandwidth เหลือให้ใช้งาน ผู้ใช้งานก็จะได้รับความเร็วมากกว่าที่เรากำหนดไว้

 

4. การตรวจสอบสถานการณ์ใช้งาน Bandwidth และ Sessions สามารถเข้าไปได้ที่ Diagnostics >> Data Flow Monitor
          - ทำการ Enable Data Flow Monitor