การใช้งาน Winbox

1.  กด Browse เลือก อุปกรณ์ ที่ต้องการ Config   สามรถเลือก ให้ Connect ด้วย IP Address หรือ MAC Address ในหน้าต่างนี้ยัง แสดงรายละเอียด อื่น ๆ เกี่ยวกับ รุ่น Router Board, Version Router OS

 

 

2. Login: admin ซึ่งเป็นค่า default Password: ว่าง

3. กด ปุ่ม Connect โปรแกรมจะทำการดาวน์โหลด Plugins จาก อุปกรณ์ Mikrotik รอซักครู่จะเข้าสู่ โปรแกรม Winbox

 

4. Router Os แจ้งว่ามี Default Configuration มาอยู่แล้วส่วนหนึ่ง ซึ่งในส่วนนี้ แต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกัน


 

Reset Config

1. ก่อนทำการ Config ให้ Reset ค่า Config ต่างๆให้เป็นค่า Default ก่อน โดยใช้ คำสั่ง sys reset-config ผ่าน terminal โดยกดที่ Menu New Terminal แล้วพิมพ์คำสั่งลงไป

 

     จากนั้น ระบบจะทำการแจ้งเตือน และให้ทำการยืนยันว่าต้อง Reset ใช่ไหม กด Y   แล้วรอซักครู่ ระหว่างที่รอ โปรแกรม Winbox จะ Disconnect จากตัวอุปกรณ์ ให้ปิดโปรแกรม แล้วรอจน อุปกรณ์ บูตเสร็จ พร้อมทำงาน จึงเปิดโปรแกรม

2. โดยทำการ Remove Configuration ที่มีมาแต่เดิมก่อน