รูปแบบการทำงานของ
VPN Matcher

หมายเหตุ : Feature VPN Matcher จะพร้อมใช้งานบน Firmware ตั้งแต่ v3.9.2 เป็นต้นไป

 

VPN Matcher

1. ไปที่ https://vpn-matcher.draytek.com ทำการสร้าง Account

 

 

 

2. ทำการ Log in VPN matcher

     2.1ทำการเพิ่ม Router ของเราที่ Add Device
     2.2 ทำการระบุ MAC address, และ รุ่นให้ตรงกับ Router ของเรา
     2.3 ทำการตั้งค่าเป็น VPN Server เลือกเป็น Yes
     2.4 ทำการระบุ LAN Subnet/Subnet Mask ของฝั่ง Server หลังจากนั้นกด Add

 

 

3. ทำการ Copy Router List Key สำหรับระบุในช่อง Authkey บน Draytek

 

 

ตั้งค่า Router : VPN Server

4. ไปที่ VPN and Remote Access >> VPN Matcher Setup

          4.1 ทำการ Enable
          4.2 ทำการระบุ VPN Matcher Server: “vpn-matcher.draytek.com” และระบุ Port เป็น 31503
          4.3 ทำการระบุ Account ของเรา และ ในส่วน Authkey ให้นำ Router List Key ที่มา Copy มากรอก จากนั้นกด OK

 

 

5. ให้ทำการ Get List เราจะเจอ Router ที่เราทำการ Add ไว้บน VPN Matcher หลังจากนั้นกด Create Profile

 

 

6. ทำการตั้งค่า VPN Profile ของฝั่ง VPN Server

     6.1 Select Profile ที่ยังไม่มีการใช้งาน และตั้งชื่อ Profile Name
     6.2 เลือก Direction เป็น Dial-In
     6.3 ทำการระบุ Pre-shared Key สำหรับใช้ยืนยันตนบน VPN Client
     6.4 ทำการระบุ Peer ID: สำหรับใช้ยืนยันตนบน VPN Client
     6.5 ทำการระบุ Local Network/Mask (LAN Subnet ของ Server)
     6.6 ทำการระบุ Remote Network/Mask (LAN Subnet ของ Client)
     6.7 กด OK

 

(หมายเหตุ จะเชื่อมต่อในรูปแบบของ VPN IPsec)

 

ตั้งค่า Router: VPN Client (ทำการตั้งค่าเบื้องต้นเหมือนกับ VPN Server ที่หัวข้อ 4 และ 5)

7. ทำการตั้งค่า VPN Profile ของฝั่ง VPN Client

          7.1 Select Profile ที่ยังไม่มีการใช้งาน และตั้งชื่อ Profile Name
          7.2 เลือก Direction เป็น Dial-Out
          7.3 ทำการระบุ Pre-shared Key ที่กำหนดบน VPN Server
          7.4 ทำการระบุ Peer ID: ที่กำหนดบน VPN Server
          7.5 ทำการระบุ Local Network/Mask (LAN Subnet ของ Client)
          7.6 ทำการระบุ Remote Network/Mask (LAN Subnet ของ Server)
          7.7 กด OK

 

          (หมายเหตุ จะเชื่อมต่อในรูปแบบของ VPN IPsec)

 

ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อได้ที่ VPN and Remote Access >> Connection