วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2560


บริษัทอีซี่เน็ต ขอแจ้งประกาศ วันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์
รวมถึงการรับออเดอร์ และ การส่งของวันสุดท้ายครับ

 

7 เม.ษ.60                             รับออเดอร์วันสุดท้าย
8 เม.ษ.60                             ส่งของวันสุดท้าย

9 - 16 เม.ษ.60                     วันหยุดเทศกาลสงกรานต์

17 เม.ษ.60                           เริ่มงานตามปกติ

 

 

เพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/easynetwork