รู้หรือไม่ ในช่อง Input ของ Mikrotik ในส่วนของ Input ที่เป็น IP Address เราสามารถตั้งค่าเป็น Domain ได้และ Mikrotik สามารถ Solve เป็น IP ได้เอง

ความสำคัญของการตั้งเวลา ทำให้ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการระบบบาง Function ที่ต้องการอิงเรื่องเวลานั้น ให้สอดคล้องกับการทำงาน เช่น Script ที่ทำ Scheduler หรือ การตรวจสอบ Log การทำงาน ในส่วนพวกนี้เราจำเป็นจะต้องใช้ เวลา ในการตรวจสอบการทำงานและสั่งการทำงานเป็นต้น

วันนี้ผมจะมายกตัวอย่างการตั้งค่า Domain ที่เป็น SNTP Server ของ google กันครับ รูปแรกเราจะได้เห็นว่า ในส่วนของ SNTP ผมมีการตั้ง Primary NTP Server เป็น time1.google.com และ Secondary Server เป็น time2.google.com

จากนั้นให้เรากด Apply ทดสอบดู จะเห็นได้ว่า Mikrotik จะทำการ Solve Domain ของ time1.google.com ให้เป็น IP Address 216.239.35.0 ตามภาพที่สองครับ