การ Troubleshooting ในระบบเครือข่ายสำหรับ IT, Network Engineer นั้นสำคัญมากหากเกิดปัญหา และหนึ่งในนั้น หากพูดถึงการพูดคุยระหว่างอุปกรณ์เครือข่ายเรามักจะใช้ Protocol ที่ชื่อว่า "ICMP" หรือเราเรียกว่า "Ping" ในการถาม IP Address ปลายทาง หากไม่มีการตอบกลับแสดงว่าอุปกรณ์อาจจะเกิดการ Offline หรือ ปัญหาอื่นๆเช่นเกิดปัญหาที่ระดับ Physical เป็นต้น

        หนึ่งใน Feature บน ecCloud นั้นได้อัพเดท Feature ขึ้นมาชื่อว่า Perform ping test เพื่อให้อุปกรณ์ Access Point ที่ Online บน ecCloud นั้นสามารถใช้งาน Ping ได้ (ในกรณีที่ไม่สามารถ Remote/VPN/อื่นๆ เข้าไปยัง Site ผ่าน Gateway ได้) หากเราต้องการ Ping ไปยังอุปกรณ์อื่นๆในระบบในกรณีที่อุปกรณ์ปลายทางนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ หรืออยากตรวจสอบมีอุปกรณ์ดังกล่าว Online อยู่ในระบบจริงหรือไม่ เช่น IP Camera, Printer เป็นต้น

ภาพตัวอย่างการเข้าใช้งาน Feature Perform ping test ผ่าน ecCloud

สำหรับหน้า Ping test สามารถ ระบุ Host รวมไปถึง ขนาดของ Packet size และ Count ได้ด้วย

 

Release Note : https://blog.ignitenet.com/recent-cloud-updates-21