1. ไปที่ Routing >> Load-Balance/Route Policy >> คลิ๊กที่ Index 1

 

 

2. การตั้งค่า Index สำหรับ กำหนด Facebook ไปที่ WAN 1

2.1 ทำการ Enable Index และ ทำการตั้งชื่อที่ Comment (กรอบสีแดง)
2.2 ทำการระบุ Protocol โดยในส่วนนี้เราจะระบุเป็น ANY (หมายถึง ทุก ๆ Protocol นั้นเอง) (กรอบสีส้ม)
2.3 ทำการระบุ Source เป็น ANY (ทั้งหมด หรือ ทุก Subnet IP) (กรอบสีส้ม)
2.4 ทำการระบุ Destination หรือปลายทางโดยเราจะเลือกเป็น Domain Name และ ระบุเป็น Facebook.com (กรอบสีส้ม)
2.5 ทำการเลือก Interface ที่เราต้องการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ Facebook ไปยัง WAN นั้น ๆ โดยจะเลือกเป็น WAN 1 (กรอบสีเหลือง)
2.6 ระบุ Gateway เป็น Default Gateway
2.7 เลือก Force NAT ที่ Packet Forwarding to WAN/LAN via 
2.8 หากต้องการให้มีเส้นทางสำรองในกรณีที่ WAN 1 มีปัญหาให้เปิดใช้งาน Failover to 
2.9 กด OK เพื่อ Save

 

 

3. ทำการเพิ่ม Index ที่ Load-Balance/Route Policy >> คลิ๊กที่ Index 2

 

 

4. การตั้งค่า Index สำหรับ กำหนด YouTube ไปที่ WAN 2 

(โดยในส่วนของการตั้งค่า Index YouTube นั้นจะเหมือนกับในส่วนของ Index Facebook โดยจะเปลี่ยนสองส่วนดังนี้)

4.1 Destination เป็น youtube.com (กรอบสีแดง)
4.2 Interface จะเลือกเป็น WAN 2 (กรอบสีส้ม)
4.3 กด OK เพื่อ Save Index

 

 

ทดสอบใช้งาน
จากรูปจะเห็นว่า DrayTek IP WAN 1 จะเป็น 10.10.10.10 และ WAN 2 จะเป็น 20.20.20.10

 

 

 

ทดสอบ Traceroute ไป YouTube

 

 

 

ทดสอบ Traceroute ไป Facebook