ขั้นตอนที่ 1 ให้เตรียม โปรแกรมให้เรียบร้อย โดยสามารถ Download โปรแกรม Netinstall ได้ที่ www.mikrotik.com/download และ Download Firmware ที่เราต้องการที่จะติดตั้งใหม่ 

แนะนำให้ปิด Firewall ด้วย

 

Copy folder package file ที่จะ Upgrade ให้อยู่ใน Folder Netinstall เพื่อความสะดวก

เปิดโปรแกรม Netinstall (แนะนำให้ Run โปรแกรมด้วย Run as administrator)

 

 

เข้าไปที่ Net booting จากนั้นกำหนด Client IP Address เช่น 192.168.88.1 ให้แก้ไข IP Address ที่ Computer ด้วย ให้อยู่ใน Network เดียวกับที่ตั้งบน Netinstall เช่น 192.168.88.2

 

Copy folder package file ที่จะUpgrade ให้อยู่ใน Folder Netinstall เพื่อความสะดวก