การเซ็ต NTP Client เพื่อเทียบเวลามาตรฐาน

การ Set NTP Client สามารถทำได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1.

1.  ไปที่  Winbox  Menu System  เลือก  NTP Client

 

 

1.1. เปลี่ยนค่า Primary NTP Server = 158.108.212.149  และ Secondary  NTP Server = 158.108.32.17  กด Apply

 

วิธีที่ 2

1. เปิด New Terminal แล้ว Copy คำสั่งนี้

#set ntp

/system ntp client

set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=158.108.212.149  secondary-ntp=158.108.32.17 

/system clock

set time-zone-name=Asia/Bangkok