เรียนรู้ ขั้นตอนการทำระบบ WiFi สำหรับ โรงแรมทั่วไป

ตั้งแต่เริ่มจนจบด้วย อุปกรณ์ IP-COM

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 Easy Network
เวลา 09.00 - 17.00

 

ช่วงเช้า (ภาคทฤษฎี)

การจัดการ WiFi Project

1. เก็บ Requirement ลูกค้า

2. Site Survey

3. Network Planning & Design

4. การติดตั้งอุปกรณ์

5. การจัดการประสิทธิภาพอุปกรณ์
 

ช่วงบ่าย (ภาคปฎิบัติ)

Workshop จริงกับอุปกรณ์ IP-COM

1. IP-COM Product Line & Roadmap

2. การตั้งค่า และ จัดการอุปกรณ์ IP-COM ผ่าน Access Controller

 

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่

https://goo.gl/uUu9jy

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
training@easynetwork.co.th

คุณโสภณ 061-397-6111ด่วนจำนวนจำกัด !!