อบรมการสร้างระบบ WiFi สำหรับ Budget Hotel และ Apertment

ด้วย Solution จาก IP-COM


วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 Easy Network

เวลา 09.00 - 17.00

 

ช่วงเช้า (ภาคทฤษฎี)

การจัดการ WiFi Project

1. เก็บ Requirement ลูกค้า

2. Site Survey

3. Network Planning & Design

4. การติดตั้งอุปกรณ์

5. การจัดการประสิทธิภาพอุปกรณ์
 

ช่วงบ่าย (ภาคปฎิบัติ)

Workshop จริงกับอุปกรณ์ IP-COM

1. IP-COM Product Line & Roadmap

2. การตั้งค่า และ จัดการอุปกรณ์ IP-COM ผ่าน Access Controller

 

 ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่

https://goo.gl/Stn0Wy


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
training@easynetwork.co.th
คุณเธียรเอก 087-101-6111

ด่วนจำนวนจำกัด !!