การสร้าง hotspot server

1. เมื่อได้ IP Address แล้ว จะเข้าสู่การสร้าง Hotspot โดยใช้ wizards

          1.1. IP / Hotspot

 

          1.2. กด Hotspot Setup

 

1.3. เลือก Interface ที่ต้องการทำ Hotspot เช่น ether4   กด next

 

          1.4. กำหนด IP Address ให้กับ Interface ที่ใช้งาน

 

          1.5. กำหนดช่วง IP Address ที่จะแจกให้กับ Client

 

          1.6. ใส่ค่า SSL CERTIFICATE หากได้ทำเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ สามารถ นำมา Import เข้าได้เลย หาก ไม่มี เลือก None  แล้ว กด Next

 

          1.7. ใส่ IP Address SMTP Server หรือ IP Address Mail Server  แล้ว กด Next

 

          1.8. DNS Server ค่าที่ได้จาก ISP (ผู้ให้บริการ อินเตอร์เน็ต)  แล้ว กด Next

 

 

          1.9. DNS Name ใส่ชื่อ Hotspot ที่เราสร้างเช่น  hotspot.yourname.com แล้ว กด Next

 

 

1.10. สร้าง user และ password สำหรับใช้งาน Hotspot

 

          1.11. ระบบจะแจ้งว่า Setup has completed successfully กด OK

 

เมื่อ Config เสร็จแล้ว มีการ Add user แล้ว 1 user

หากไม่ต้องการ Authen ให้ disable hotspot server

          ตอนนี้ Hotspot พร้อมทำงานแล้ว ให้กลับมาที่ Computer บ้าง ทำการ Config Local Area Connection ในส่วน Internet protocol (TCP/IP) ให้เลือก Obtain an IP Address automatically และ Obtain DNS server Address automatically

เพราะ ว่าได้กำหนด ใน Hotspot ให้ทำการแจก IP Address ให้ด้วยแล้ว

 

          ต่อมาดูที่ Status ของ Local Area Connection ว่าได้รับ IP Address และค่าอื่น ตามที่กำหนดไว้หรือไม่

 

 

          ตามที่เรากำหนดไว้ว่า  ether4 IP 192.168.10.1(Gateway)  ส่วน IP Address ได้รับจาก DHCP Server คือ 192.168.10.2-192.168.10.254

          ทำการทดสอบเข้าใช้งานโดย เปิด IE ขึ้นมา จะปรากฏหน้า Login Hotspot user = admin password = ว่าง

 

 

          หลังจาก Login เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าต่าง Status ขึ้นมา

 

 

แจ้ง ชื่อ User ที่ login IP Address ค่า download upload ข้อมูลทั้งหมด แสดงเวลาที่อยู่ในระบบ และ ข้อมูลดังกล่าว ข้างต้นจะปรับปรุงทุกๆ 1 นาที