ระบบ Loadbalance และการเชื่อมต่อสาขาผ่าน VPN สำหรับ ธุรกิจขนาดเล็ก

 

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 Easy Network
เวลา 09.00 - 17.00

 

ช่วงเช้า (ภาคทฤษฎี)

1. แนะนำบริษัท Easy Network

2. Brand and Product Overview

3. การทำ Load Balance

 

ช่วงบ่าย (ภาคปฎิบัติ)

1. Authentication

2. DMZ

3. Forward Port

 

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่

https://goo.gl/KA07Vg

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
training@easynetwork.co.th

คุณโสภณ โทร 061-397-6111

 

ด่วนจำนวนจำกัด !!