การติดตั้งอุปกรณ์ Deliberant APC-2M, 5M Series : Mode Access Point

1. เชื่อมต่อ PC เข้า Deliberant APC-2M Series โดยต่อเข้ากับ POE Passive  ทำการ FIX IP เครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในวง SubNet เดียวกันก่อน ( Default IP ของอุปกรณ์ Deliberant: 192.168.2.66)

 

 

2. เปิด Web Browser โดย Default IP Deliberant : 192.168.2.66  โดยรหัสเข้าใช้งานเริ่มต้นจะเป็น

User:admin  Password:admin01

 

3. หลังจาก Login เข้ามาแล้ว จะมี Popup เลือก I Agree และ Country เป็น United states

 

ถัดมาเป็นหน้า Status ของอุปกรณ์

 

 4. ตั้งค่าเครือข่าย Network ของอุปกรณ์ให้ตรงกับ SubNet , Gateway ,Dns ไปที่เมนู เข้า Menu Configuration --> Network

Network mode : Bridge

IP setings

method : Static IP (FIX IP ของผู้ใช้งานเอง) :Dynamic IP (รับ IP อัตโนมัติจาก Router)

IP Address : IP Deliberant

Netmask : Subnet ตรงกับ Router

Gateway IP : Gateway ตัวที่ออก Internet

Primary DNS IP : DNS ของ ISP

Secondary DNS IP : DNS ของ ISP สำรองกรณีหา Primary DNS ไม่เจอ

 

ติ๊กถูกที่ Enable Secondary IP :ซึ่งเป็น  Default IP Deliberant เพื่อให้สะดวกในการ config ได้อย่างต่อเนื่อง

หลังจากนั้น กด Apply ไปก่อนครับ

5. ตั้งค่า wireless ของ Deliberant ไปที่เมนู Wireless

Wireless: Mode Access Point (Auto WDS)

ส่วนของ Basic กำหนด ช่องสัญญาณ และ SSID

Channel : ช่องสัญญาณ

SSID : ชื่อ SSID ที่ต้องการ

ส่วนของ Security กำหนด Security ต่างๆ มาการใช้งาน เช่น WEP64 bit, WEP 128 bit, Personal WPA, Personal WPA2, Enterprise WPA1, Enterprise WPA2,

ส่วนของ Advance กำหนด TX Power, Data Rate, Isolation

Output Power : กำลังส่ง

 

 เรียบร้อย กด Apply

 6. กำหนดค่า Service ต่างๆ ในที่นี้จะเริ่มจาก ง่ายๆก่อน

ตั้งค่า Service ของ Deliberant ไปที่เมนู Service

 เริ่มที่ WNMS ก่อนเลยครับ มีที่ cloud  และ ติดตั้งลง คอมพิวเตอร์เลยก็ได้ครับ

สมัครใช้งานได้ที่นี้เลยเป็น cloud ครับจำกัด 20 device ครับ https://wnmscloud.com/

ติ๊กถูกที่ Enable Wnms Agent

Server: https:// *******.wnmscloud.com  ตามชื่อ Cloud ของเรา

 

 ถัดมากำหนด เวลา ให้ถูกต้อง ด้วย NTP ครับ

NTP server IP :158.108.212.149 , 158.108.32.17

Time zone : GMT +7

 

 7. กำหนดค่า Administration

Device setting

Friendly name :ชื่อ Device

Device location : ชื่อ สถานที่ติดตั้ง

ใส่ พิกัดของ Device ด้วย

Latitude :

Longitude :

Account setting

เปลี่ยน Password  ซะหน่อยครับจะได้ secure ครับ

เรียบร้อย  กด Apply

 

 

8. กำหนดค่าต่างมาจนครบถ้วนแล้ว กด Apply&Save ได้เลยครับ