การ config PPPOE client สำหรับต่อกับ ADSL Modem

1. ก่อนทำการ Config ให้ Reset ค่า Config ต่างๆให้ เรียบร้อยก่อน และ Remove Config ที่มีมาจากโรงงาน

2. การสร้างการเชื่อมต่อ Internet ทางด้าน WAN ก่อนในกรณีนี้ต่อ Modem ADSL แบบ PPPoE  สามารถ ทำได้ 2 วิธี

วิธีที่1.

     2.1. ไปที่ Menu PPP แทป Interface

    2.2. เพิ่ม New Interface  เลือก PPPoE Client

 

 

     2.3. เลือก Interface ที่ Modem ต่ออยู่ เช่น ต่อที่ ether1 เลือก Ether1 แล้วไปที่ แทป Dial Out

 

 

     2.4. ใส่ User Password ที่ได้มาจาก ผู้ให้บริการ อินเตอร์เน็ต

    2.5. ติ๊กถูกที่ Use Peer DNS เพื่อ ให้ใช้ DNS ที่ได้รับมาจาก ISP ร่วมกัน  แล้วกด OK

3. ทำการทดสอบว่า Config ถูกต้องไหม เชื่อมต่อ Internet ได้ไหม

     3.1. เปิด Terminal พิมพ์ Ping www.yahoo.com ผลที่ได้จะ มีการส่งและรับ Packets ออกมาตามภาพ

 

 

 

วิธีที่2. ใช้Command ผ่าน Terminal

1.ให้ copy คำสั่งข้างล่างนี้ แล้วเปลี่ยน user , password แล้วไปวางในบรรทัดคำสั่ง ที่ New terminal

 

#config pppoe out (please change username,password)

/interface pppoe-client
add name=pppoe-out1 interface=ether1 user=username  password=password add-default-route=yes use-peer-dns=yes