การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้องชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจาก

 

1. มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก , หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป

2. สินค้าถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ซ่อมโดยบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการบริษัทฯ

3. มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้หรือ PCB มีลายปริ๊นท์ขาด เป็นต้น

4. สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือ มีการเก็บรักษา ที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า

5. Serial number ของสินค้าถูกแก้ไข หรือถูกเปลี่ยน

6. ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องมาจาก ซอฟแวร์ หรือระบบปฏิบัติการ

7. ความเสียหายอันเกิดจากการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง

8. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอกเช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า เป็นต้น

9. ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ

10. สติกเกอร์รับประกันสินค้า (WARRANTY VOID) จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่สูญหาย ไม่ถูกแกะ ตัวอักษรไม่จาง หรือชำรุด

 

*** หมายเหตุ - ถ้าสินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันยินยอมให้เก็บเงินย้อนหลังโดยไม่มีข้อแม้ - บริการนี้สามารถใช้ได้เฉพาะสินค้าที่อยู่ในประกันเท่านั้น - ไม่รวมค่าบริการติดตั้ง ซอฟต์แวร์ การคอนฟิกเครื่อง