Point to Multi Point คือการเชื่อมต่อจากหนึ่งจุดสู่หลายจุด เช่นเราตั้งสถานนีฐาน เพื่อให้กล้อง CCTV เชื่อมต่อผ่าน CPE จากปลายทาง หลายๆจุดเข้ามาที่จุดเดียวเป็นต้น24 รายการ

ต่อหน้า

ตาราง  รายการ 

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก
 • APC 2M

  APC 2M

  3,745 บาท
 • APC 2M-90

  APC 2M-90

  7,490 บาท
 • APC 2S-14

  APC 2S-14

  4,280 บาท
 • 24 รายการ

  ต่อหน้า

  ตาราง  รายการ 

  ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก