การจำกัด Bit Torrent และ Peer 2 Peer 

เปิด New Terminal ขึ้นมาครับ

แล้ว copy คำสั่งข้างล่างนี้ไปวาง

 #Create Queue for All-P2P

/ queue simple

add name=p2p p2p=all-p2p max-limit=64000/64000 limit-at=64000/64000

 

ก็จะเห็น Queue นี้ที่ชื่อ p2p อยู่

 

 

จากรูปที่ 31 มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งครับ จะต้องให้บรรทัดของ p2p Queue นี้อยู่เหนือกว่า hotspot queue ไม่เช่นนั้นแล้ว เวลาออกเน็ต จะออกผ่านทาง hotspot queue ไปก่อน ซึ่งจะทำให้ p2p queue ไม่มีผล

ส่วนวิธีการนั้น เราก็แค่ Drag, ลาก p2p queue ให้ไปอยู่ด้านบนของ hotspot queue เท่านี้เองครับ

แต่ถ้าหากเราสร้าง Queue สำหรับ p2p ก่อน จะสร้าง hotspot นั้นก็จะไม่มีปัญหาด้านบนครับ