สัมมนา

 

วันหยุดสัมมนาประจำปี2560


บริษัทอีซี่เน็ต ขอแจ้งประกาศ วันหยุดสัมมนาประจำปี
รวมถึงการรับออเดอร์ และ การส่งของวันสุดท้ายครับ

 

10 พ.ค 60                            รับออเดอร์วันสุดท้าย

11 พ.ค 60                            ส่งของวันสุดท้าย

12-14 พ.ค 60                     วันหยุดเทศกาลสงกรานต์

15 พ.ค 60                            เริ่มงานตามปกติ

 

เพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/easynetwork